قرار دادن PC ها بر روی میز

من در این باره زیاد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این گرایش با سیستم هایی مثل Coommodore Pet آغاز شد.
که مانیتور و سیستم در یک جعبه ی مشترک و واحد قرار داشتند.
Apple Mac نیز چنین وضعیتی داشت.

آموزشگاه شبکه

آموزشگاه شبکه

اگر چه IBM PC نمایش گر و جعبه ی سیستم را به شکل آیتم های جداگانه عرضه کرد.
برای استفاده از PC شما باید به شکاف های درایو فلاپی دسترسی پیدا می کردید.
و مانیتور نیز به یک پایه احتیاج داشت تا به ارتفاع مطلوب برسد.

افزایش اطلعات عمومی در مورد کامپیوترها و شبکه، با بلاگ برتر نتورک همراه باشید.

از طرفی به نظر می رسد ایده ی این که کامپیوتر می تواند فضای میز کار را اشغال کند.
به این علت پذیرفته شد که شما در محیط کار احتیاجی به کاغذ ندارید زیرا یک کامپیوتر دارید.
واقعیت این بود که بسیاری از دفاتر میز و صندلی های دفتری اضافی برای ایستگاه های کاری خریداری کردند.

آموزشگاه شبکه

و بنابراین فضای میز کار دیگر توسط کامپیوتر اشغال نمی شد.
این مدل “کامپیوتر با یک نمایش گر در بالای آن” سال ها دوام داشت.
و دهه ی 90 بود که سیستم هایی که روی کف قرار می گرفتند شروع به کسب محبوبیت بیش تر کردند.

و مردم در فضای میز کاری خود تجدید نظر نمودند.
و از بازوهای شناور برای صفحه کلید ها و نمایشگر های خود بهره گرفتند.
تنها کامپیوتری که عموما بر روی میز جای می گیرند سیستم های nettop هستند.
که به شکل تاریخی در آموزش شبکه اندازه ای کوچک دارند.

آموزشگاه شبکه

نت تاپ

و بیش تر کامپیوتر های دسک تاپ قدرتمند بزرگ تر از آن هستند که روی میز جا بگیرند.
و به غیر از این که در حالت ایستاده قرار گیرند برای چیز دیگری طراحی نشده اند.
قرار دادن کامپیوتر ها بر روی میز کار یک ایده ی احمقانه ی تاریخی بود.
و زمانی که مردم متوجه آن شدند به زودی از بین رفت.