استفاده از محافظ صفحه نمایش (Screensaver)
یک دهه قبل اگر در زمان ناهار به یک دفتر می رفتید تنها چیزی که مشاهده می کردید Screensaver بود.
اغلب آن ها گزینه های پیش فرض خود ویندوز بودند.

آموزش شبکه

آموزشگاه شبکه

امابه تدریج شما شاهد نمونه هایی بودید که خود کاربران نصب می کردند.
چیزهایی مثل تنگ ماهی.
این ها در پاسخ به مشکلاتی که مانیتورهای CRT ایجاد کرده بودند ظاهر شدند.

اطلاعات عمومی خود را با مطالب جدید آموزش شبکه در بلاگ برتر بالا ببرید.

و اگر این مانیتورها را برای مدت زمان طولانی روشن می گذاشتید و حرکتی روی نمایش گر ایجاد نمی شد.
آن تصویر آخر به طور دائم بر روی نمایش گر باقی می مانند.
از نظر منطقی، ممکن است فکر کنید یک صفحه ی خالی و قرار دادن مانیتور در حالت صرفه جویی بهتر بود.
اما CRT ها سریعا روشن نمی شدند.

و بنابراین استفاده از تصاویر در حال حرکت عموما راه حلی اثبات شده به شمار می رفت.

آموزشگاه شبکه

اما مانیتورهای LCD مدرن از چنین مشکلاتی در عذاب نیستند.

اما مردم هنوز از Screensaver استفاده می کنند، چرا؟
خوب، اگر چراغ پاور را مشاهده نکنید این به شما می گوید کامپیوتر روشن است.
اما در آموزشگاه شبکه به شما می گوییم که به غیر از این کار بیشتری نمی کند.

خیلی بهتر است که کامپیوتر به حالت صرفه جویی وارد شود و از افزایش صورت حساب برق جلوگیری کند. و این توصیه ی برتر نتورک است.
و این پیش فرضی است که خود ویندوز از آن استفاده می کند.
در حالی که پس زمینه های سفارشی هنوز هم رایج هستند.

استفاده از Screensaver چیزی از یاد رفته می نماید.
کسانی که هنوز هم از آن استفاده می کنند.
در پول یا عمر نمایش گر خود صرفه جویی نمی کنند.