در این قسمت به شرح مراحلی که در قسمت قبلی دوره آموزش شبکه نام بردیم می پردازیم.

گام2) ایجاد Primery Zone در سرور تهران

1-از Administrative Tools کنسول مدیریتی DNS را باز کنید.
2-در زیر شاخه نام سرور و سپس بر روی قسمت Forward Lookup Zone راست کلیک کرده و گزینه New Zone را انتخاب کنید.
3-در پنجره Zone Name، نام Zarrafeh.net را وارد کرده و بر روی Next کلیلک کنید.

آموزش دوره شبکه

آموزش دوره شبکه

4-در پنجره Zone File بر روی  Next کلیک کنید.
5-در پنجره Dynamic Update بر روی Next کلیلک کنید.
6-بر روی Finish کلیک کنید.

گام4) ایجاد Primry Zone در سرور شیراز

1-از Administrative Tools کنسول مدیریتی DNS را باز کنید.
2-در زیر شاخه نام سرور و سپس بر روی قسمت Forward Lookup Zone راست کلیک کرده و گزینه New Zone را انتخاب کنید.
3-در پنجره Zone Name، نام Jonob.Zarrafeh.net را وارد کرده و بر روی Next کلیلک کنید.

دوره آموزش شبکه

دوره آموزش شبکه

4-در پنجره Zone File بر روی  Next کلیک کنید.
5-در پنجره Dynamic Update بر روی Next کلیلک کنید.
6-بر روی Finish کلیک کنید.

آموزش دوره شبکه

گام5) ایجاد یک A Record برای سرور شیراز در سرور تهران

1-از Administrative Tools کنسول مدیریتی DNS را باز کنید.
2-در سمت چپ و در زیر شاخه  Forward Lookup Zone وارد Zarrafeh.net شوید.
3-بر روی zarrafeh.com راست کلیک کرده و گزینه New و سپس A record را انتخاب کنید. در پنجره باز شده و در قسمت Name نام سرور شیراز (server3) را وارد کنید و در قسمت IP آدرس IP سرور شیراز (172.16.0.10) را وارد کنید.

آموزش شبکه

آموزش شبکه

گام6) انجام مراحل Delegation در سرور تهران

1-در سرور تهران کنسول مدیریتی DNS را باز کنید.
2-در سمت راست بر روی zarrafeh.net راست کلیک کرده و گزینه new Delegation … را انتخاب کنید.
3-در پنجره باز شده بر روی Next کلیک کنید.
4-در پنجره Delegation Domain Name در فیلد Delegation Domain عبارت jonobe را وارد کنید و بر روی Next کلیک کنید.
5-در پنجره Name Server بر روی دکمه Add کلیک کرده و در قسمت Server FQDN نام رکورد ساخته شده در گام 4 را وارد کنید (Server3.zarrafeh.net) و بر روی دکمه Resolve کلیک کرده تا در لیست پایینی آدرس IP سرور نمایان شود. سپس بر روی Next کلیک کنید.

دوره شبکه

دوره شبکه

6-در انتها بر روی دکمه Finish کلیک کنید.
با انجام این تمرین کلیه عملیات مربوط به ترجمه نام به IP مربوط به کلاینت های جنوب کشور به سرور DNS شیراز واگذار شد.