آموزش شبکه

شكل هاي بكارگيري كامپيوتر در آموزش شبکه

Single User

Multi User

Network

آموزش شبکه

شبکه

تك كاربره :‌ هر لحظه فقط يك نفر با كامپيوتر ارتباط برقرار كرده و نيازهاي خود را از آن کرفته ويا برنامه‌هاي مورد نظر خود را اجرا نمايد.

آموزشگاه شبکه

شبکه تک کاربره

چند كاربره: يك كامپيوتر مركزي وجود دارد كه چندين نفر مي‌توانند بطور همزمان از راه دور و نزديك با آن ارتباط برقرار كرده و برنامه‌هاي مورد نظر خود را اجرا ‌نمايند.

در اين حالت بحث استفاده اشتراكي از منابع از جمله CPU ، حافظه اصلي و غيره پيش مي‌آيد لذا در اين شكل استفاده بايد سياست‌هاي خاصي براي مديريت وجود داشته باشد.

دوره شبکه

شبکه چندکاربره

آموزش شبکه

شكلهاي بكارگيري كامپيوتر در آموزش شبکه

شبكه : اگر تعدادي از كامپيوترها را به نحوی به يكديگر متصل کنيم بطوری که هر يك از كامپيوترهاي مستقل بتواند با ساير كامپيوترهاي مستقل ديگر ارتباط برقرار نمايد و از منابع يكديگر استفاده كنند يك شبكه را تشكيل داده‌ايم.

مزاياي استفاده از شبكه

استفاده از شبکه هاي کامپيوتری قابليت های زيادی برای کاربران فراهم مي کند که تعدادی از آنها عبارتند از:

-استفاده اشترکی از منابع

-جلوگيري از افزونگي اطلاعات ارتباط افراد با يكديگر

-دسترسي آسان به منابع اطلاعاتي كه در كامپيوترهاي شبكه وجود دارد

-پيشرفت در امور تحقيقاتي و پژوهشي و حتي آموزشی

-ارتباط افراد با يكديگر

-استفاده از پردازشگرهاي راه دور

-انتقال پرونده‌ها از هر نوع

معايب استفاده از شبكه

گرچه معايب استفاده در كنار مزاياي آن بسيار ناچيز است ولي نظر شما را به نکات زير جلب می نمايد.

-اگر يك شبكه ی براساس سرويس دهنده را در نظر بگيريد كه تمام برنامه‌هاي كاربردي روي يك سرويس دهنده شبکه نصب شده است و استفاده كنندگان براي اجراي برنامه هاي خود بايد به آن سرويس دهنده وصل گردند، حال اگر اين سرويس دهنده خود دچار مشكل گردد سايرين نخواهند توانست برنامه‌هاي خود را اجرا كنند.

-نفوذ برنامه‌هاي مزاحم ويا افراد مزاحم به كامپيوترهاي شبكه كه ممكن است امنيت اطلاعات قدري بخطر بيفتد. گرچه كه برنامه‌هاي مختلفي براي جلوگيري از نفوذ وجود دارد.

انواع شبكه

شبكه‌هاي كامپيوتري را مي‌توان از دو ديدگاه تقسيم بندي كرد.

-از نظر بزرگي

-ازنظر ارائه سرويس

شبكه هاي كامپيوتري از نظر بزرگی

شبكه محلي(LAN): شبكه اي است كه در يك محل فيزيكي محدود (يك طبقه‚يك ساختمان…) قرار دارد

-شبكه گسترده (WAN): از اتصال چند LAN بوجود مي‌آيد

ويژگيهای شبكه‌های محلی

-اندازه شبكه‌هاي محلي محدود است.

-سرعت آنها نسبت به شبكه WAN بالاتر است.

-قابل اعتمادتر هستند.

آموزش شبکه

چگونگی گسترش شبکه ها

شبكه گسترده

آموزش نتورک پلاس

شبکه گسترده

اين شبكه از اتصال چندين شبكه LAN ايجاد مي‌شود و منطقه جغرافيايي وسيعي را دربرمي‌گيرد.

ساختار شبكه WAN

اموزش شبکه

شبكه WAN

Host رابط بين شبكه و كاربر

IMP مسيريابي در شبكه

Link

Subnet

مشخصه هاي شبکه های گسترده

-از سرعت كمتري برخوردار هستند

-نظر جغرافيايي ناحيه وسيعي را پوشش مي‌دهند

-از زياد قابل اعتماد نيستند

شبكه‌ها از نظر ارائه سرويس

اگر از منظر ارائه سرويس به شبكه‌ها نگاه كنيم مي‌توانيم دسته بندي زير را داشته باشيم:

-شبكه‌هاي نظير به نظير

-شبكه براساس سرويس دهنده

شبكه نظيربه نظير

شبكه نظيربه نظير شامل 4 ايستگاه كاري

آموزش نتورک

شبکه نظیر به نظیر

شبكه براساس سرويس دهنده

شبكه براساس سرويس دهنده شامل يك سرور و سه سرويس گيرنده

دوره های تخصصی شبکه

شبکه

برای شرکت در دوره های شبکه با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش امنیت و آموزش شبکه در خاورمیانه می باشد.

مطالب آموزش شبکه را وب سایت برتر مطالعه کنید.