آموزش میکروتیک

بررسی میزان مصرفی پهنای

برای مشاهده مصرف پهنای باند هر کاربر در آموزش میکروتیک پس از دابل کلیک روی نام Queue.

به زبانه Statistics بروید.

در آنجا میزان پهنای باند هر Queue و پارامترهایی از قبیل میزان ارسال بسته، ضریب ارسال و دریافت داده قابل مشاهده خواهد بود.

آموزش میکروتیک

 مشاهده نمودار مصرف پهنای باند

برای مشاهده نمودار  مصرف پهنای باند  پس از دابل کلیک روی نام Queue به زبانه Traffic مراجعه کنید.

دوره های میکروتیک

ابزارهای کنترل پهنای باند

 ابزار Torch: برای گرفتن گزارش از ترافیک Interface و …. به کار می رود.

ابزار Bandwidth Test: برای تست ارتباط بین دو مسیریاب میکروتیک استفاده می باشد.

برای دسترسی به این ابزار میتوان در برنامه winbox تارمنوی Tools این ابزار را انتخاب می کنیم.

دوره آموزش میکروتیک

ابزار B Test Server: برای تست پهنای باند میکروتیک استفاده می شود. برای دسترسی به این ابزار می توان در برنامهwinbox از منوی Tools آن را انتخاب کرد.

ابزار Graphing: برای ارائه گراف هایی از هر simple Queue به کار می رود. برای دسترسی به این ابزار می توان در محیط winbox از منوی Tools گزینه Graphing را انتخاب کرد. در ابتدای کار باید در کادر محاوره Graphing ابتدا زبانه Queue Rules و سپس یکی از Queueهایی که قبلا ایجاد کرده بودید انتخاب کنید.

میکروتیک

برای مشاهده گراف های مربوط به Queue قبل در آموزش میکروتیک باید از مرورگر استفاده کند، به این ترتیب که آدرس IP مسیر یاب را که در انتهای آن عبارت Graphs وجود دارد در مرورگر وارد کنید.

 به طور مثال آدرس 92.168.88.254/Graphs را در مرورگر سیستم خود وارد کنید.

برای شرکت در دوره های میکروتیک با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش میکروتیک و آموزش شبکه با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

مطالب آموزش میکروتیک را در وب سایت برتر مطالعه کنید.