اموزش دوره شبکه

دسته بندی شبکه های کامپيوتری در اموزش دوره شبکه

انواع شبكه های کامپيوتری (به لحاظ وسعت):

شبکه های شخصی (PAN)(Personal Area Network)

شبکه های خانگی (Home Networks)

شبکه های محلی (LAN) (Local Area Network)

شبکه های شهری (MAN) (Metropolitan Area Network)

شبکه های گسترده (WAN)(Wide Area Network)

ارتباط بين شبکه ای (Inter network)

شبکه های محلی (LAN) (Local Area Network)

فاصله گره ها در اين نوع شبکه از چند صد متر بيشترنيست.

تکنولوژی انتقال پخشی

دوره آموزش شبکه

آموزش شبکه

شبکه های شهري (MAN) (Metropolitan Area Network)

طريقه اتصال ايستگاه ها به صورت كابلي و يا بی سيم (آنتن)

وسعت در حد يك شهر است

تكنولوژي انتقال نقطه به نقطه يا پخشی (در حالت بی سيم)

آموزش دوره شبکه

آموزش دوره شبکه

شبکه گسترده (Wide Area Network) (WAN)

وسعت در حد يك يا چند كشور

درون خود چندين شبكه LAN و MAN دارند

بر خلاف شبکه های محلی، سخت افزارهای متفاوت (گوناگونی) در اين شبکه ها استفاده می شود.

از دو قسمت ميزبانها (Host) و زير شبکه (Sub-Net) تشکيل شده.

زير شبکه ممکن است ماهواره ای يا نقطه به نقطه باشد

زير شبکه از دو بخش خطوط انتقال و نودهای شبکه تشکيل شده.

دوره شبکه

دوره آموزش شبکه

شبکه گسترده…

آموزش نتورک

دوره شبکه

اموزش شبکه

دوره های شبکه

آموزش شبکه

آموزش شبکه

برای شرکت در اموزش دوره شبکه با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش شبکه در خاورمیانه می باشد.

مطالب اموزش شبکه را در وب سایت برتر مطالعه کنید.