تگ های اصلی ( Basic Tags )

سر تیترها (Headings)
سر تیترها با کمک تگ های <h1> تا <h6> تعیین میشوند. <h1> معرف بزرگترین سر تیتر و <h6> معرف کوچکترین سر تیتر در تگ در آموزش طراحی سایت است. مرورگر به هنگام نمایش یک سر تیتر بصورت اتوماتیک یک سطر خالی قبل و بعد از هر سر تیتر اضافه خواهد کرد.

پاراگرافها (Paragraphs)
پاراگرافها با کمک تگ در آموزش طراحی سایت با <p> معرفی میشوند.مرورگر به هنگام نمایش یک پاراگراف بصورت اتوماتیک یک سطر خالی قبل و بعد از آن اضافه خواهد کرد.

سطر جدید (Line Breaks)

برای رفتن سر سطر جدید از تگ <br> استفاده میشود.در این حالت یک پاراگراف جدید ایجاد نمیشود. تگ <br> از نوع تگ های خالی بوده و دارای تگ انتهائی (مثلا <br/> ) نمیباشد.

کامنت ها در اچتمل (Comments)

برای نوشتن شرح و توضیحات در مورد کدهای اچتمل باید از تگ خاصی استفاده کنید. برای اینکار باید متن و شرحتان را درون علائم <– و –!> قرار دهید. مرور تگ های comment را در نظر نگرفته و محتوی آنها را نمایش نخواهد داد و فقط تگ در آموزش طراحی سایت شرح و توضیحات برای برنامه نویس و دیگر افرادی که احتمالا در آینده با کد اچتمل کار خواهند کرد مفید خواهد بود. (به محل نویسه “!” توجه کنید! فقط یکی و آنهم در ابتدا)

تگهای اصلی
در جدول زیر عناصر معرفی شده در این قسمت برای آموزش تگ در آموزش طراحی سایت مربوطه جهت مطالعه بیشتر آورده شده است. توجه داشته باشید که برای هر عنصر فهرستی از شناسه ها یا Attributes موجود است و همچنین به شناسه های کنارگذاشته شده (Deprecated) در نسخه های آینده اچتمل توجه داشته باشید و سعی کنید که از آنها استفاده نکنید.

آموزش طراحی سایتلطفا برای ثبت نام در کلاس های آموزش طراحی سایت با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش امنیت و شبکه در خاورمیانه (آموزشگاه طراحی سایت)

مطالب تگ در آموزش طراحی سایت را در وب سایت برتر قسمت آموزش مجازی طراحی سایت مطالعه کنید.