جداول ( Tables)

برای تعریف جداول از تگ <table> استفاده میشود. یک جدول HTML در آموزش طراحی سایت از یک یا چند سطر که با کمک تگ <tr> تعریف میشوند، تشکیل میشود. هر ردیف یا row از یک یا چند سلول، خانه یا cell تشکیل گردیده که با کمک تگ <td> ایجاد می شوند. نام های td و tr به ترتیب خلاصه شده row table و data table میباشند.
محتوی یک سلول میتواند متن، تصویر، فهرستها، جداول دیگر، پاراگرافها و … باشد.

مثال زیر جدول HTML در آموزش طراحی سایت است با دو سطر و سه ستون :

آموزش طراحی سایت

جدولها و شناسه border و dir :

  • در مثال بالا شناسه border مرز جدول HTML در آموزش طراحی سایت را مشخص می کند، مقدار ۱ مرزی با ضخامت یک پیکسل را نمایش خواهد داد و مقدار صفر جدول را بدون مرز نمایش خواهد داد. توجه داشته باشید که حالت پیش فرض یعنی جدولی بدون شناسه border ، جداول بدون مرز را نمایش خواهد داد.
  • در مثال بالا شناسه dir یا direction و مقدار rtl برای آن، سبب تعیین نمایش جهت متون از راست به چپ خواهد شد و چو ن در داخل تک table تعریف شده است به تمامی سلولهای جدول HTML در آموزش طراحی سایت اعمال خواهد شد.

لطفا برا ی ثبت نام در کلاس های آموزش طراحی سایت با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش امنیت و شبکه در خاورمیانه (آموزشگاه طراحی سایت)

مطالب جدول HTML در آموزش طراحی سایت را در وب سایت برتر قسمت آموزش مجازی طراحی سایت مطالعه کنید.