سناریوی پیاده سازی Delegation
شرکتی وجود دارد که در سراسر ایران شعبه دارد.
کلیه سرویس های خود را مبتنی بر IT ارائه می دهد.

دوره آموزش شبکه

دوره آموزش شبکه

در شکل ساختار DNS شبکه این شرکت را مشاهده می کنید.
در شکل یک سرور DNS وجود دارد که وظیفه ترجمه نام به IP در کشور ایران را به عهده دارد.

دوره آموزش شبکه

برای توزیع بار و اینکه نیاز نباشد کلیه ترافیک های ترجمه نام به IP به این سرور اعلام ارسال شود.
می خواهیم یک سرور DNS در شیراز قرار دهیم و وظیفه ی ترجمه نام به IP کلیه ترافیک های جنوب کشور را به آن واگذار کنیم.
تا بار ترافیکی سرور تهران و شبکه را کاهش دهیم.

برای این کار در دوره آموزش شبکه باید یک Delegation انجام دهیم.
گام1: وراد سرور تهران شوید و سرویس DNS را راه اندازی کنید.
گام2: سپس یک Primery Zone با نام zarrafeh.net تعریف کنید.
گام3: وراد سرور شیراز شوید و سرویس DNS را راه اندازی کنید.
گام4: در سرور شیراز یک Primery Zone با نام jonob.zarrafeh.net ایجاد کنید.
گام5: ایجاد یک A Record برای سرور شیراز در سرور تهران
گام6: وارد سرور تهران شوید Delegation را برای سرور شیراز انجام دهید.

برای شرکت در کلاس های آموزش شبکه با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.