دوره های فوق تخصصی طراحی وبسایت

دوره های فوق تخصصی طراحی وبسایت

دوره های فوق تخصصی آموزش طراحی سایت

دوره آموزش طراحی سایت

چرا انفورماتیک برتر

1422988242_tick با بیش از 15 کارگاه  آموزشی

1422988242_tick با در اختیار داشتن اساتید مجرب و نخبه از سراسر کشور

1422988242_tick اهدای گواهی نامه ی بین المللی و معتبر

1422988242_tick به روزترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی ( ویدئو پرژکتور ، تخته هوشمند و … )

1422988242_tick سرفصل های آموزشی با استفاده از استاندارد های جهانی

1422988242_tick پشتیبانی 5 ساله کارورزان

1422988242_tick دوره های آپدیت بعد از اتمام دوره های اصلی هر 5 ماه یکبار

1422988242_tick زمان اتمام دوره ها منوط به فراگیری کامل کارآموز بوده و نامحدود می باشد

1422988242_tick ارائه خوابگاه با امکانات رفاهی کامل و اینترنت به کارآموزان شهرستانی

1422988242_tick بن تخفیف ویژه برای دانشجویان محترم کلاس های آموز طراحی وب سایت با ارئه کارت دانشجویی

1422988242_tick ارائه اینترنت رایگان برای کلاس های آموز طراحی وب سایت در مجتمع برتر

1422988242_tick 3 طبقه مجزا برای هر بخش آموزشی و امکانات ویژه برای کلاس های آموزش طراحی وب سایت

دوره آموزش طراحی وبسایت

دوره آموزش طراحی سایت

آموزش طراحی وب سایت HTML Introduction

HTML زبان نشانه گذاری برای توصیف اسناد وب (صفحات وب) است.

HTMLمخفف زبان نشانه گذاری متن بیش از حد

زبان نشانه گذاری مجموعه ای از تگ های نشانه گذاری است

اسناد HTML توسط برچسب های HTML توضیح داده شده است

هر تگ HTML محتوای سند های مختلف را توضیح می دهد.

معرفی برخی پیشنیاز ها و معلومات برای آموزش طراحی سایت

HTML Editors

HTML را می توان با استفاده از یک ویرایشگر متن حرفه ای مانند ویرایشگرهای زیر ویرایش کرد

Adobe Dreamweaver

Microsoft Expression Web

CoffeeCup HTML Editor

HTML Elements

عناصر HTML با یک برچسب شروع با برچسب پایان با محتوا در میان نوشته شده است:

<p>مانند این تگ که ابتدا و انتها آن مشخص شده </p>

HTML Headings

سرفصلهای با <h1>به <h6>برچسب ها تعریف شده است.

HTML Paragraphs

تگ <p> برای تعریف یک پاراگراف

HTML Styles

تغییر سبک پیش گزیده از یک عنصر HTML با ویژگی سبک انجام می شود.

HTML Text Formatting Elements

HTML همچنین عناصر ویژه ای برای تعریف متن با یک معنی خاص را تعریف می کند.

HTML Comments

شما می توانید توضیحی در مورد کدهای خود بدهید برای فهم بیشتر و یا اگر درآینده به آن مراجعه کردید یادآوری بشود

HTML Links

لینک ها در صفحات وب تقریبا تمام یافت می شود. لینک ها ،کاربران را با کلیک کردن ازصفحه ای به صفحه دیگر می برد

HTML Images

در نسخه متنی, تصاویر با برچسب <img>تعریف شده است.

HTML Tables

جداول با برچسب <table>تعریف شده است.

جداول به ردیفهای جدول با برچسب <tr>تقسیم می شوند.

ردیفهای جدول به جدول داده ها با استفاده از تگ <td>تقسیم می شوند.

ردیف جدول را نیز به عنوان جدول با تگ <th>می توان تقسیم کرد.

HTML Lists

ایجاد یک لیست با تگ <ul>شروع می شود. شروع هر ایتم لیست با تگ <li>.

HTML Entities

برخی از کاراکترهای در نسخه متنی ذخیره شده اند.

HTML Symbols

بسیاری از ریاضی فنی و نمادهای پول رایج موجود بر روی صفحه کلید معمولی نیست.که در نشانه های موجود می باشد

HTML Forms

فرم های HTML استفاده می شود جمع آوری ورودی کاربر.

HTML Form Elements

<input> Element

مهم ترین عنصر فرم عنصر <input>است. عنصر <input>می تواند از بسیاری جهات، بسته به نوع ویژگی متفاوت باشد.

<select> Element (Drop-Down List)

<textarea> Element

عنصر <textarea>تعریف زمینه ورودی چند خطی (منطقه متن)

<button> Element

HTML5 <datalist> Element

HTML Input Types

این فصل توضیح می دهد ورودی انواع عنصر <input>.

Input Type: text

Input Type: password

Input Type: submit

Input Type: radio

Input Type: checkbox

Input Type: button

HTML5 Input Types

ورودی های جدیدی است که برای Html5 است و در کلاس های آموزش طراحی وب سایت به خوبی به بررسی آن میپردازیم.

color

date

datetime

datetime-local

email

month

number

range

search

tel

time

url

HTML Input Attributes

The value Attribute

The readonly Attribute

اطلاعات فوق را فقط خواندنی می کند و نمی توان در آن تغییر داد(TextBox)

The disabled Attribute

اطلاعات فوق را فقط خواندنی می کند و نمی توان در آن تغییر داد(TextBox)

The maxlength Attribute

طول یک مقدار را می پذیرد

The autofocus Attribute

در داخل تکس باکس فوق فوکوس کرده است

The autofocus Attribute

طراحی یک قالب با Table

دوره آموزش طراحی وبسایت

دوره آموزش طراحی سایت

دوره های آموزش طراحی سایت و پیشنیاز یادگیری و اموزش طراحی سایت

CSS2, CSS3

CSS Syntax

مجموعه قوانین CSS شامل یک انتخاب و یک بلوک اعلان:

CSS Comments

توضیحات در مورد کدها

CSS Selectors

انتخابگر ها در سی اس اس بسیار مبحث مهمی می باشد

element Selector

انتخاب عنصر عناصر بر اساس نام عنصر را انتخاب می كند.

id Selector

انتخاب شناسه مشخصه شناسه از یک عنصر HTML را انتخاب کنید یک عنصر خاص استفاده می کند.

class Selector

انتخاب کلاس عناصر با ویژگی خاص کلاس را انتخاب می كند.

CSS Background

خواص پس زمینه CSS تعریف اثر پس زمینه عنصر استفاده می شود.

Background Color

ویژگی رنگ پس زمینه رنگ پس زمینه از یک عنصر را مشخص می کند.

Background Image

ویژگی تصویر پس زمینه یک تصویر را به عنوان پس زمینه عنصر را مشخص می کند.

Background Image – Repeat Horizontally or Vertically

به طور پیش فرض، اموال تصویر پس زمینه یک تصویر افقی و عمودی تکرار می کند.

Background Image – Set position and no-repeat

نمایش تصویر فقط یک بار تعیین شده توسط ویژگی تکرار پس زمینه:

Background – Shorthand property

برای کوتاه کد آن ممکن است تمام خواص در یک تک ملک مشخص است. این اموال مختصر نامیده می شود.

CSS Text

Text Color

خاصیت رنگ تنظیم رنگ متن استفاده می شود.

Text Alignment

متن را تراز اموال مورد استفاده برای تعیین تراز افقی یک متن.

Text Decoration

ويژگي متن دکوراسیون دکوراسیون را از متن حذف یا تنظیم استفاده می شود.

Text Transformation

ملک تبدیل متن به حروف بزرگ و مشخص در متن استفاده می شود.

Text Indentation

ملک متن استفاده می شود برای تورفتگی خط اول متن را مشخص کنید.

CSS Font

Font Family

قلم متن با اموال خانواده قلم تنظیم شده است.

Font Style

ملک سبک نوع خط است که عمدتا برای مشخص نمودن متن مورب استفاده می شود.

Font Size

ويژگي اندازه فونت اندازه متن را تنظیم می کند.

CSS Links

علاوه بر این، لینک های متفاوت بسته به چه وضعیتی هستند می شود مدل دهید.

Text Decoration

ويژگي متن دکوراسیون بیشتر تاکید از لینک حذف استفاده می شود

Background Color

ویژگی رنگ پس زمینه رنگ پس زمینه برای لینک را مشخص می کند.

CSS Lists

Different List Item Markers

نوع قلم دوم از اقلام لیست نشانگر با ویژگی نوع سبک لیست مشخص شده است

An Image as The List Item Marker

برای مشخص کردن تصویر به عنوان مارکر قلم دوم از اقلام لیست اموال لیست سبک تصویر استفاده

List – Shorthand property

سبک لیست املاک املاک مختصر است. استفاده می شود برای تعیین ویژگیهای لیست در یک اعلامیه که در کلاس های طراحی وب سایت به خوبی به تمامی موارد و نکات اشاره خواهد شد.

CSS Border

Border Style

سبک کادر مشخص می کند چه نوع مرز به نمایش.

Border Width

پهنای کادر به تنظیم عرض مرز استفاده می شود.

Border Color

خاصیت رنگ کادر برای تنظیم رنگ مرز استفاده می شود.

CSS Margin

حاشیه منطقه در اطراف عنصر (خارج از کادر) را پاک و یا ایجاد می کند. حاشیه رنگ پس زمینه را ندارد و کاملا شفاف است.

CSS Padding

منطقه اطراف محتوای (داخل مرز) یک عنصر را پاک می کند. رنگ پس زمینه عنصر تحت تاثیر قرار است.

CSS Display and Visibility

برای نمایش مشخص می کند چگونه اگر عنصر نمایش داده شده و اموال دید مشخص اگر یک عنصر باید قابل رویت و یا پنهان.

CSS Positioning

Fixed Positioning

یک عنصر با یک موقعیت ثابت نسبت به پنجره مرورگر قرار گرفته است

Relative Positioning

عنصر موقعیت نسبی نسبت به موقعیت عادی خود قرار گرفته است

Absolute Positioning

عنصر موقعيت مطلق نسبت به اولين عنصر پدر است که یک موقعیت دیگر از استاتیک قرار گرفته است.

CSS Float

با شناور های CSS عنصر می تواند به چپ یا راست، اجازه دادن به عناصر دیگر به اطراف آن رانده.

CSS Navigation Bar

ناوبری آسان برای استفاده برای هر وب سایت مهم است.

CSS Image Opacity / Transparency

ایجاد تصاویر شفاف با CSS آسان است.

دوره آموزش طراحی وبسایت

دوره آموزش طراحی وبسایت

آموزش طراحی سایت با CSS3

CSS3 Borders

CSS3 The border-radius Property – Rounded Corners

اضافه کردن گوشه های گرد در CSS2 روی حیله و تزویر است. ما مجبور به استفاده از تصاویر مختلف برای هر گوشه ای.ولی در CSS3، ایجاد گوشه های گرد آسان است.

CSS3 The border-image Property

با CSS3 اموال مرز تصویر شما می توانید تصویر را برای ایجاد یک مرز استفاده کنید

CSS3 Backgrounds

CSS3 The background-size Property

خاصیت زمینه اندازه، اندازه تصویر پس زمینه را مشخص می کند.

CSS3 The background-origin Property

خاصیت زمینه منشا موقعیت منطقه عکس های پس زمینه را مشخص می کند.

CSS3 Multiple Background Images

CSS3 اجازه می دهد تا شما را به استفاده از چند عکس های پس زمینه برای یک عنصر.

CSS3 Gradients

CSS3 Linear Gradients

برای ایجاد یک شیب خطی شما باید حداقل دو رنگ توقف را تعریف کنیم.

Using Transparency

شیب CSS3 همچنین پشتیبانی از شفافیت که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای ایجاد جلوه های محو می شود.

CSS3 Radial Gradients

گرادیان شعاعی توسط مرکز آن تعریف شده است.

CSS3 Text Effects

CSS3 Text Shadow

در CSS3، خاصیت متن سایه سایه به متن اعمال می شود.

CSS3 Word Wrapping

اگر یک کلمه بیش از حد طولانی مناسب در داخل منطقه است، آن را خارج از گسترش می یابد

CSS3 Web Fonts

Using Bold Text

شما باید یکی دیگر از @font-face را اضافه کنید

CSS3 2D Transforms

The translate() Method

این عنصر از موقعیت فعلی خود حرکت می کند

The rotate() Method

چرخش متد

The scale() Method

بزرگ نمایی متد

The skew() Method

اریب کردن متد

The matrix() Method

ترکیبی از تمامی روش های 2D است

CSS3 3D Transforms

The rotateX() Method

چرخش حول محور X

The rotateY() Method

چرخش حول محور Y

CSS3 Transitions

با CSS3، ما اثر هنگام تغییر از یک سبک خود را به دیگری، بدون استفاده از فلش یا جاوا اسکریپت می توانید اضافه کنید.

CSS3 Animations

انیمیشن های CSS3 می توانید انیمیشن های ایجاد شده توسط فلش و جاوا اسکریپت در صفحات وب موجود را جایگزین.

CSS3 Multiple Columns

the Gap Between Columns

CSS3 Column Rules

CSS3 Resizing

و…

نام دوره آموزشی

سطح دوره

پیش نیاز

هزینه دوره
دوره آموزش طراحی سایت
 فوق تخصصی 1000000 عادی
700000 دوره ویژه
مدت دوره بصورت تقریبی دوره عادی:۲ الی۶ هفته دوره فشرده پایان هفته : ۶ الی ۹ هفته
دوره فشرده ۱الی۲ هفته مدت زمان دوره نامحدود بوده و متناسب با فراگیری کارآموز می باشد

برای اطلاع از زمان بندی کلاس ها و شرکت در کلاس های حضوری آموزش طراحی سایت با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

با شرکت در کلاس های آموزش طراحی سایت قادر خواهیئ بود هر وب سایتی را طراحی کنید و پس از اتمام دوره شما میتوانید سبک و استایل مورد نظر خود را که آموزش دیده اید طراحی کنید و حتی طراحی سایت را به دیگران آموزش دهید.

کلاس های آموزش طراحی سایت کلاس های کاربردی و عملی است که این آموزش های طراحی وب سایت بصورت خصوصی برای هر کارآموز برگزار میشود و شما میتوانید براب تمام سوال هایی که در مورد آموزش طراحی وب سایت در ذهنتان هست جوابی پیدا کنید.

با توجه به ظرفیت محدود و شرایط فوق العاده ی ثبت نام لطفا هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام کلاس آموزش طراحی وب سایت افدام کنید. برای ثبت نام و پیش ثبت نام در کلاس آموزش طراحی وب سایت با آموزشگاه برتر تماس بگیرید و یا اینکه بصورت حضوری به آموزشگاه مراجعه کنید در کلاس های آموزش طراحی وب سایت منتظر دیدار شما هستیم.