آموزش فوق تخصصی برنامه نویسی PHP

چرا انفورماتیک برتر

1422988242_tick با بیش از 15 کارگاه  آموزشی

1422988242_tick با در اختیار داشتن اساتید مجرب و نخبه از سراسر کشور

1422988242_tick اهدای گواهی نامه ی بین المللی و معتبر

1422988242_tick به روزترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی ( ویدئو پرژکتور ، تخته هوشمند و … )

1422988242_tick سرفصل های آموزشی با استفاده از استاندارد های جهانی

1422988242_tick پشتیبانی 5 ساله کارورزان

1422988242_tick دوره های آپدیت بعد از اتمام دوره های اصلی هر 5 ماه یکبار

1422988242_tick زمان اتمام دوره ها منوط به فراگیری کامل کارآموز بوده و نامحدود می باشد

1422988242_tick ارائه خوابگاه با امکانات رفاهی کامل و اینترنت به کارآموزان شهرستانی

1422988242_tick بن تخفیف ویژه برای دانشجویان محترم با ارئه کارت دانشجویی

1422988242_tick ارائه اینترنت رایگان در مجتمع برتر

1422988242_tick 3 طبقه مجزا برای هر بخش آموزشی

سر فصل های دوره آموزش فوق تخصصی برنامه نویسی PHP

دوره php

دوره php

PHP 5 Introduction

پی اچ پی مخفف “پی اچ پی: ابرمتن پرداز است

پی اچ پی یک زبان برنامه نویسی به طور گسترده ای استفاده می شود، متن باز است

اسکریپتهای پی اچ پی بر روی سرور اجرا می شوند

پی اچ پی رایگان برای دانلود و استفاده است

PHP 5 Syntax

PHP 5 Variables

در پی اچ پی، شروع یک متغیر با علامت $ به دنبال نام متغیر:

echo and print Statements

دستور پرینت و اکو

Data Types

نوع داده  ها

String

Integer

Float

Boolean

Array

Object

NULL Value

Strings

رشته ها

Get The Length of a String

بدست آوردن طول رشته

Count The Number of Words in a String

شمارش تعداد کلمات در یک رشته

Reverse a String

برعکس کردن رشته

Search For a Specific Text Within a String

پی اچ پی تابع strpos() برای یک متن خاص در درون یک رشته جستجو می کند.

Replace Text Within a String

پی اچ پی تابع str_replace() جایگزین برخی از شخصیت های با برخی از شخصیت های دیگر در یک رشته.

Constants

ثابت ها متغیرها هستند که قابل تغییر نیستند

Operators

عملیات ها برای انجام عملیات بر روی متغیرهای و ارزش استفاده می شود.

PHP Arithmetic Operators

عملیات ریاضی

PHP Assignment Operators

عملیات تخصیص

PHP Comparison Operators

عملیات مقایسه

PHP Increment / Decrement Operators

عملیات افزایش و کاهش

PHP Logical Operators

عملیات منطقی

PHP String Operators

عملیات رشته ای

PHP Array Operators

عملیات روی آرایه

دوره PHP

دوره PHP

if…else…elseif Statements

دستورات شرطی

The if Statement

The if…else Statement

The if…elseif….else Statement

switch Statement

دستور سوئیچ

while Loops

حلقه while

do…while Loop

for Loops

حلقه for

foreach Loop

Functions

توابع

Function Arguments

توابع مقدار دار

Functions – Returning values

توابع مقدار برگردان

Arrays

آرایه

Indexed Arrays

نشانه گذاری آرایه

Get The Length of an Array – The count() Function

طول آرایه و شمارنده تابع

Loop Through an Indexed Array

Associative Arrays

آرایه های انجمنی

Loop Through an Associative Array

Sorting Arrays

مرتب سازی آرایه ها

sort()

rsort()

asort()

ksort()

arsort()

krsort()

Global Variables – Superglobals

متغیرهای جهانی

$GLOBALS

$_SERVER

$_POST

$_GET

Form Handling

Form Validation

چگونگی استفاده از پی اچ پی به اعتبار فرم داده ها نشان می دهد.

PHP Advanced

دوره php

دوره php

 

Multidimensional Arrays

یک آرایه چند بعدی آرایه شامل یک یا چند آرایه است.

Date and Time

تاریخ و زمان

Date() Function

Create a Date With PHP mktime()

Create a Date From a String With PHP strtotime()

Include Files

درج یک فایل داخل فایل دیگر

File Handling

readfile() Function

خواندن یک فایل

File Open/Read/Close

باز کردن  و خواندن و بستن یک فایل

Open File – fopen()

Read File – fread()

Close File – fclose()

Read Single Line – fgets()

Check End-Of-File – feof()

Read Single Character – fgetc()

File Create/Write

ایجاد و نوشتن در فایل

Create File – fopen()

Write to File – fwrite()

Overwriting

File Upload

آپلود کردن فایل

Cookies

کوکی ها

Sessions

متغیر سیشن

Start a PHP Session

نام دوره آموزشی

سطح دوره

پیش نیاز

هزینه دوره
فوق تخصصی  فوق تخصصی فوق تخصصی تماس بگیرید عادی
مدت دوره بصورت تقریبی دوره عادی:۲ الی۶ هفته دوره فشرده پایان هفته : ۶ الی ۹ هفته
دوره فشرده ۱الی۲ هفته مدت زمان دوره نامحدود بوده و متناسب با فراگیری کارآموز می باشد