دوره های تخصصی شبکه

شبکه های کامپیوتری ازدیدگاه اجتماعی یک پدیده فرهنگی و ازدید مهندسی کامپیوتر در دوره های تخصصی شبکه یک تخصص وعلم تلقی می شود.

امروزه پیشرفت وتوسعه مرزهای دانش به گسترش شبکه های کامپیوتری وابسته شده است.

هرشبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط وسیاست های هرسازمان،طراحی وپیاده سازی گردد.

بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ابتدا باید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند.

مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده ازشبکه،سرعت شبکه وازهمه مهمترمسائل امنیتی شبکه، هریک

از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم شبکه :

هدف اصلی در “فناوری اطلاعات” از شبکه کردن کامپیوترها گردآوری،سازماندهی وفرآوری داده ها و دانش پراکنده در سطح دنیا است.

شبکه کامپیوتری ، مجموعه ای از کامپیوترها ی “مستقل” است.

که به نحوی با یکدیگر  اطلاعات و داده مبادله می نمایند.

منابعی که در شبکه وجود دارد و مورد استفاده قرارمی گیرد به دو گروه تقسیم می شوند.

منابع فیزیکی : منابعی که به صورت سخت افزاری وجود دارد به طور مثال می توان به چاپگر، اسکنر و مودم اشاره کرد.

منابع منطقی : منابعی که به صورت نرم افزاری در اختیار کاربر قرار می گیرند.

انواع بانک های اطلاعاتی و فایل های ذخیره شده در یک کامپیوتر.

تبادل داده :

به این معناست که کامپیوترها درشبکه بتوانند با یک دیگرداده رد و بدل کنند،بدون آنکه نوع  کانال اهمیت داشته باشد.

یعنی هیچ محدودیتی برروی کانال فیزیکی انتقال، وجود ندارد.

کامپیوترها چه ازطریق خط تلفن مرتبط شوند وچه ازطریق کانالهای فیبرنوری،درهرحال شبکه تلقی میشوند.

دوره های تخصصی شبکه

کاربرد های شبکه های کامپیوتری در دوره های تخصصی شبکه :

اشتراک منابع (resources sharing) : به معنای فراهم آوردن اشتراک گذاشتن سخت افزار نرم افزار و داده های مورد نیاز درشبکه است.

به عنوان مثال یک چاپگرد یک شبکه می تواند دراختیارکل کاربران باشد و همه بجای جابجایی فیزیکی چاپگر،ازآن استفاده کنند.

حذف محدودیت های جغرافیایی درتبادل داده ها : با استفاده ازشبکه های کامپیوتری شما می توانید در کسری ازثانیه به منابع اطلاعاتی موجود درفواصل هزاران کیلومتری خود دسترسی داشته باشید.

و یا با کاربران حاضردرشبکه، مبادله پیام و اطلاعات بنمایید.

کاهش زمان

کاهش هزینه ها : بکارگیری شبکه های کامپیوتری نه تنها دروقت صرفه جویی می کند بلکه هزینه ها را نیز در تمام جوانب کاهش می دهد.

در شبکه های کوچک و سازمانی به اشتراک گذاشتن سخت افزار و نرم افزار مطمئنا هزینه های سازمان را کاهش خو اهد.

 به عنوان نمونه: یک چاپگر یا نرم افزار برای 20 نفر بجای 20 چاپگر و نرم افزار برای 20 نفر.

بالا رفتن قابلیت اعتماد سیستمها

شبکه های کامپیوتری به گونه ای طراحی می شوند که وقتی یکی ازآنها مختل شود، بقیه ی شبکه ازهم نمی پاشد.

افزایش کارآیی سیستم

 بهره گیری ازشبکه می تواند کارآیی سیستم راافزایش بدهد.

بدین نحو که توزیع وظایف سازمانی یک مجموعه همانند بانک ، به ماشینهای متفاوت درشبکه ضمن بالا بردن قابلیت اعتماد، کارآیی سیستم را ازلحاظ سرعت ودسترسی به اطلاعات، سرعت پردازش وذخیره و بازیابی اطلاعات افزایش خواهد داد.

دوره های تخصصی شبکه

 توپولوژی های شبکه و ویژگی های آنها :

توپولوژی به نحوه هم بندی واتصال کامپیوترها به یکدیگردرشبکه اطلاق می شود.

توپولوژی خطی : دراین نوع توپولوژی تمام ایستگاهها ازطریق یک کانال فیزیکی مشترک به همدیگرمتصل شده اند.

اموزش شبکه

آموزش شبکه

توپولوژی ستاره ای

دراین توپولوژی یک دستگاه مرکزی به نام هاب وجود دارد وظیفه آن مرتبط کردن کامپیوترها ی شبکه به یکدیگراست.

هرگاه کامپیوتری بخواهد با کامپیوتر دیگری تبادل اطلاعات کند.

کامپیوترمنبع باید درابتدا اطلاعات را به هاب فرستاده و سپس اطلاعات از طریق هاب به کامپیوترمقصد ارسال شوند که این مسأله نقطه ضعف توپولوژی ستاره باشد.

چرا که اگرهاب ازکاربیفتد  کل شبکه متوقف می شود.

یکی ازنقاط قوت این شبکه این است که با قطع ارتباط یک سیستم با هاب، بقیه کامپیوترها با شبکه درارتباط خواهند بود و فقط کامپیوتر مزبور شبکه خارج می شود.

آموزش شبکه

آموزش شبکه

دوره های تخصصی شبکه

توپولوژی حلقوی

—این شبکه بصورت حلقه ای می باشد.

جهت جریان اطلاعات حالت ساعتگرد است وبرای آنکه لطلاعات ازیک ایستگاه به ایستگاه غیرمجاور آن درحلقه منتقل شود.

باید ماشینهای که درمسیرهستند، بسته های اطلاعاتی را دریافت و به کامپیوتر بعدی بفرستند تا اطلاعات به مقصد برسد.

ارتباط هر ایستگاه با ایستگاه بعدی خود درحلقه یکطرفه است.

و اگر یک ایستگاه خواست به ماشین قبلی خود در حلقه بسته ای از داده ها را بفرستد آن بسته باید یک دورکامل درحلقه گردش کند تا به ایستگاه مورد نظر  برسد.

دوره شبکه

دوره شبکه

توپولوژی ترکیبی

 دربرخی موارد ممکن است دویا چند توپولوژی را توسط دستگاههای رابط به یکدیگرمتصل کنیم ، که به آن توپولوژی ترکیبی می گویند.

دوره های تخصصی شبکه

دوره های تخصصی شبکه

دوره های تخصصی شبکه

لایه و انواع آن

تمامی فعالیت هایی که باعث می شوداطلاعات ازطریق شبکه وازکامپیوتری به کامپیوتردیگر منتقل شوند دریک ساختار7 لایه ای به نام OSI یا Open System Interconnecti قرارگرفته است.

آموزشگاه شبکه

آموزشگاه شبکه

TCP/IP

پروتکلی استاندارد برای ارتباط کامپیوترهای موجود در یک شبکه است.

ازاین پروتکل بمنظور ارتباط درشبکه های بزرگ استفاده می گردد.

همچنین بمنظور دستیابی به اینترنت و استفاده از سرویس های متنوع آن نظیر وب و یا پست الکترونیکی استفاده می گردد برقراری ارتباط ازطریق پروتکل های متعددی که در چهارلایه مجزا سازماندهی شده اند، میسر می گردد.

هر یک ازپروتکل های موجود در TCP/IP دارای وظیفه ای خاص دربرقراری ارتباط می باشند.

آموزش نتورک پلاس

آموزش نتورک پلاس

لایه واسط شبکه : دراین لایه استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری و پروتکل های شبکه تعریف شده، این لایه درگیربا مسائل سخت افزاری مرتبط با شبکه بوده و می تواند عناصر همگن و ناهمگن را به هم پیوند بزند.

لایه شبکه : وظیفه این لایه هدایت ازمبدأ تا مقصد بسته های اطلاعاتی خاص به نام IP است.

دراین لایه مسیریابها بایدازشرایط توپولوژیکی وترافیکی شبکه اطلاعاتی را کسب نمایند تا مسیریابی به روش آسان انجام شود.

لایه انتقال : دراین لایه ماشین های میزبان درشبکه با هم ارتباط برقرارمی کنند و به عبارت دیگر یک سرویسی است برای عملیاتی مانند ارسال صوت و تصویردر این سرویس لایه ازرسیدن داده ها به مقصد اطلاع می یابد.

لایه کاربردی : این لایه دارای سطح بالایی برای خلق برنامه های کاربردی ویژه و پیچیده ارائه می شود، انتقال فایل یا FTP، شبیه سازی ترمینال ، مدیریت پست وانتقال صفحات ابر متنی و ده ها پروتکل کاربردی دیگر درسطح این لایه است.

برای شرکت در دوره شبکه با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه در خاورمیانه می باشد.

مطالب آموزش شبکه را در وب سایت برتر مطالعه کنید.