دوره های سیسکو آموزش کابل کشی Ethernet قسمت2

وسایل کابل کشی Ethernet
برای اجرای Ethernet در شبکه های امروزی، استفاده از موارد زیر ضروری است:
* Rj-45 connector
*کابل Cat-5 UTP

کابل مورد استفاده، دارای 8 عدد سیم (4جفت) در داخل خود می باشد.

که به دو صورت می توان دو انتهای این کابل را به جاهای دیگر متصل نمود:
-نوع Straight through: پین های انتهای کابل را به صورت نظیر به نظیر (پین 1 از یک طرف به پین 1 و از طرف دیگر و …) به هم متصل می کنیم.

آموزش سیسکو

آموزش سیسکو

این نوع سیم ها برای اتصال دستگاه های DTE به DCE به کار می روند.
اصطلاحات DTE و DCE معمولا در محیط های WAN مورد استفاده دارند.
با وجود این، DTE در محیط های LAN به روتر و کامپیوتر و DCE به معنی Hub یا سوئیچ می باشد.

به طور کلی می توان در موقعیت های زیر از کابل های Straight through استفاده نمود:
1-اتصال Hub به دستگاهی مثل کامپیوتر و یا روتر
2-اتصال یک سوئیچ به دستگاهی مثل کامپیوتر و یا روتر

دوره های سیسکو

-نوع Crossover: در این نوع کابل ها، پین شماره 1 در یک طرف و پین شماره 3 در طرف دیگر، پین شماره 2 در یک طرف به پین 6 در طرف دیگر متصل خواهند شد.
برای اتصال DTE به DTE و یا DCE به DCE از این نوع کابل بهره خواهیم برد. یعنی:
1-اتصال یک Hub به یک Hub دیگر
2-اتصال یک Hub به یک سوئیچ
3-اتصال یک سوئیچ به سوئیچ دیگر
4-اتصال یک کامپیوتر یا یک روتر به یک کامپیوتر و روتری دیگری

در برخی موارد، خود Interface نوع کابلی را که باید بکار رود را در دوره های سیسکو مشخص می کند:
اگر یک پورت دارای حرف x باشد.
اما پورت مقابل فاقد x، از کابل نوع Straight through استفاده می کنیم.
ولی در موقعیت هایی که هر دو پورت، با علامت x مشخص شده باشند.
و یا هیچ کدام دارای حرف x نباشند.

از نوع Crossover استفاده خواهیم نمود.
در بسیاری از موارد، این خصوصیت را می توان به وسیله نرم افزار و یا به وسیله استفاده از DIP switch تغییر داد.
سوئیچ های DIP ما را قادر می سازند با همان نوع کابل هایی که در اختیار داریم، کابل کشی Ethernet را انجام دهیم.