دوره Exchange

دوره آموزش exchange

دوره آموزش exchange

 

1422988242_tick با بیش از 15 کارگاه  آموزشی

1422988242_tick با در اختیار داشتن اساتید مجرب و نخبه از سراسر کشور

1422988242_tick اهدای گواهی نامه ی بین المللی و معتبر

1422988242_tick به روزترین تجهیزات کارگاهی و آموزشی ( ویدئو پرژکتور ، تخته هوشمند و … )

1422988242_tick سرفصل های آموزشی با استفاده از استاندارد های جهانی

1422988242_tick پشتیبانی 5 ساله کارورزان

1422988242_tick دوره های آپدیت بعد از اتمام دوره های اصلی هر 5 ماه یکبار

1422988242_tick زمان اتمام دوره ها منوط به فراگیری کامل کارآموز بوده و نامحدود می باشد

1422988242_tick ارائه خوابگاه با امکانات رفاهی کامل و اینترنت به کارآموزان شهرستانی

1422988242_tick بن تخفیف ویژه برای دانشجویان محترم با ارئه کارت دانشجویی

1422988242_tick ارائه اینترنت رایگان در مجتمع برتر

1422988242_tick 3 طبقه مجزا برای هر بخش آموزشی

دوره Exchange

دوره Exchange

دوره Exchange

Lesson 1: Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2013(استقرار و مدیریت مایکروسافت اکسچنج سرور 2013)

 • Exchange Server 2013 Prerequisites and Requirements (  اکسچنج سرور 2013 پیش نیازها و الزامات)
 • Exchange Server 2013 Deployment (  گسترش اکسچنج سرور2013)
 • Managing Exchange Server 2013 (مدیریت اکسچنج سرور2013)
 • Lab : Deploying and Managing Exchange Server 2013(استقرار و مدیریت اکسچنج سرور2013 آزمایشگاه:)

Lesson 2: Planning and Configuring Mailbox Servers(برنامه ریزی و پیکربندی سرور صندوق پستی)

 • Overview of the Mailbox Server Role(  بررسی اجمالی از نقش صندوق پستی سرور)
 • Planning the Mailbox Server Deployment (  برنامه ریزی صندوق پستی سرور استقرار)
 • Configuring Mailbox Servers (پیکربندی سرور صندوق پستی)
 • Lab : Configuring Mailbox Servers(آزمایشگاه: پیکربندی سرور صندوق پستی)

Lesson 3: Managing Recipient Objects(گیرنده عامل اشیاء)

 • Managing Exchange Server 2013 Mailboxes (  مدیریت صندوق پستی اکسچنج سرور2013)
 • Managing Other Exchange Recipients (مدیریت دریافت کنندگان دیگر اوراق بهادار)
 • Planning and Implementing Public Folder Mailboxes (برنامه ریزی و اجرای عمومی پوشه صندوق پستی)
 • Managing Address Lists and Policies (Policies مدیریت لیست آدرس و)
 • Lab : Managing Recipient Objects (آزمایشگاه: مدیریت اشیای گیرنده)

Lesson 4: Planning and Deploying Client Access Servers(برنامه ریزی و استقرار مشتری سرور دسترسی)

 • Planning Client Access Server Deployment (برنامه ریزی مشتری دسترسی سرور استقرار)
 • Configuring the Client Access Server Role (پیکربندی مشتری دسترسی سرور نقش)
 • Managing Client Access Services (مدیریت مشتری خدمات دسترسی)
 • Lab : Deploying and Configuring Client Access Server Role(استقرار و تنظیمات نرمافزار سرور دسترسی نقش آزمایشگاه:)

Lesson 5: Planning and Configuring Messaging Client Connectivity(برنامه ریزی و پیکربندی پیغام اتصال مشتری)

 • Client Connectivity to Client Access Server(اتصال مشتری به مشتری دسترسی سرور)
 • Configuring Outlook Web App( Outlook Web App پیکربندی از)
 • Planning and Configuring Mobile Messaging (برنامه ریزی و پیکربندی موبایل پیام رسانی)
 • Configuring Secure Internet Access for Client Access Server (پیکربندی دسترسی امن به اینترنت برای دسترسی مشتری و سرور)
 • Lab : Planning and Configuring Messaging Client Connectivity (آزمایشگاه: برنامه ریزی و پیکربندی پیغام اتصال مشتری)

Lesson 6: Planning and Implementing High Availability(برنامه ریزی و اجرای بالا در دسترس)

 • High Availability on Exchange Server 2013 (در دسترس بودن بالا در اکسچنج سرور2013)
 • Configuring Highly Available Mailbox Databases(پیکربندی پایگاه داده صندوق پستی بسیار در دسترس)
 • Configuring Highly Available Client Access Servers(پیکربندی بسیار در دسترس مشتری سرور دسترسی)
 • Lab : Implementing High Availability(آزمایشگاه: پیاده سازی بالا در دسترس)

Lesson 7: Planning and Implementing Disaster Recovery(برنامه ریزی و اجرای بازیابی)

 • Planning for Disaster Mitigation (برنامه ریزی برای مقابله با حوادث)
 • Planning and Implementing Exchange Server 2013 Backup(برنامه ریزی و اجرای اکسچنج سرور 2013 پشتیبان گیری)
 • Planning and Implementing Exchange Server 2013 Recovery (برنامه ریزی و اجرای اکسچنج سرور 2013 بازیابی)
 • Lab : Implementing Disaster Recovery for Exchange Server 2013(پیاده سازی بازیابی آنها را برای اکسچنج سرور 2013 آزمایشگاه:)

Lesson 8: Planning and Configuring Message Transport(برنامه ریزی و پیکربندی پیام حمل و نقل)

 • Overview of Message Transport and Routing (بررسی اجمالی از پیام حمل و نقل و مسیریابی)
 • Planning and Configuring Message Transport (برنامه ریزی و پیکربندی پیام حمل و نقل)
 • Managing Transport Rules (مدیریت قوانین حمل و نقل)
 • Lab : Planning and Configuring Message Transport(آزمایشگاه: برنامه ریزی و پیکربندی پیام حمل و نقل)
دوره Exchange

دوره Exchange

Lesson 9: Planning and Configuring Message Hygiene(برنامه ریزی و پیکربندی پیام بهداشت)

 • Planning Messaging Security(برنامه ریزی پیام امنیت)
 • Implementing an Antivirus Solution for Exchange Server 2013 (پیاده سازی راه حل آنتی ویروس برای اکسچنج سرور 2013)
 • Implementing an Anti-Spam Solution for Exchange Server 2013 (پیاده سازی راه حل ضد هرزنامه برای اکسچنج سرور 2013)
 • Lab : Planning and Configuring Message Security(آزمایشگاه: برنامه ریزی و پیکربندی پیام امنیت)

Lesson 10: Planning and Configuring Administrative Security and Auditing(برنامه ریزی و پیکربندی اداری امنیت و حسابرسی)

 • Configuring Role-Based Access Control (پیکربندی مبتنی بر وظیفه کنترل دسترسی)
 • Configuring Audit Logging (  پیکربندی ورود حسابرسی)
 • Lab : Configuring Administrative Security and Auditing(آزمایشگاه: پیکربندی اداری امنیت و حسابرسی)

Lesson 11: Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2013(نظارت و عیب یابی مایکروسافت اکسچنج سرور 2013)

 • Monitoring Exchange Server 2013 (اختصاصی اکسچنج سرور2013)
 • Maintaining Exchange Server 2013 (حفظ اکسچنج سرور2013)
 • Troubleshooting Exchange Server 2013 (عیب یابی اکسچنج سرور2013)

Lab : Monitoring and Troubleshooting Exchange Server 2013(آزمایشگاه: نظارت و عیب یابی اکسچنج سرور 2013)

 

 دوره های مرتبط

دوره MCSE

دوره MCITP

دوره MCSA 2012

نام دوره آموزشی سطح دوره پیش نیاز هزینه دوره
فوق تخصصی  فوق تخصصی فوق تخصصی 450000 عادی
250000 دوره ویژه 
مدت دوره بصورت تقریبی دوره عادی:۲ الی۶ هفته دوره فشرده پایان هفته : ۶ الی ۹ هفته

 

دوره فشرده ۱الی۲ هفته مدت زمان دوره نامحدود بوده و متناسب با فراگیری کارآموز می باشد