شناسه های یک تگ (Tag Attributes)

تگ ها میتوانند حاوی اطلاعات اضافی دیگر باشند، به این اطلاعات شناسه یا Attribute میگویند و وظیفه آنها بیان دیگر اطلاعات یک عنصر یا Element می باشد. مثلا شناسه تگ در آموزش طراحی سایت در مورد تگ <body> شناسه ای به نام bgcolor وجود دارد که رنگ زمینه متن (background) را تعیین می کند برای نمونه اگر بخواهیم که رنگ زمینه صفحه Html سیاه باشد کافی است که به شکل زیر عمل کرد :

<body bgcolor=”black”>

در مثال زیر تگ <body> دارای چهار شناسه مختلف با نامهای width، height ، align و border و مقادیر center، ۶۰، ۱۰۰ و ۰ می باشد.

<table border=”0″ width=”100″ height=”60″ align=”center” >
……
</table>

شناسه تگ در آموزش طراحی سایت به صورت کلی “مقدار=نام” یا “name=value” نوشته می شوند و همیشه به تگ شروع یک عنصر یا Element اضافه می شوند و نهایتا اگر در یک عنصر یا Element شناسه ها قید نشوند از مقادیر قراردادی یا default آنها استفاده خواهد شد مثلا در تگ body اگر شناسه bgcolor نوشته نشود از رنگ سفید برای زمینه صفحه استفاده خواهد شد.

مقدار یک شناسه تگ در آموزش طراحی سایت را می توانید داخل نویسه های ” و یا ‘ بنویسید و اختیار دست شما است فقط در مواردی که مقدار یک شناسه تگ در آموزش طراحی سایت شامل نویسه ” هم می شود باید از نویسه ‘ استفاده شود.

لطفا برای ثبت نام در کلاس های آموزش طراحی سایت با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش شبکه و امنیت در خاورمیانه (آموزشگاه طراحی سایت)

مطالب شناسه تگ در آموزش طراحی سایت را در در وب سایت برتر قسمت آموزش مجازی طراحی سایت مطالعه کنید.