آموزش سیسکو ، Cisco

فوریه 24, 2015

جلسه اول: مفاهیم اصلی CCNA

جلسه اول: مفاهیم اصلی CCNA دراین بخش وبخشهای آینده سعی خواهیم کرد شما را با مباحث پایه علم شبکه سازی مانند انواع شبکه های مختلف مثل […]
فوریه 22, 2015

آزمون CCNP

آزمون CCNP آزمون قبلی ROUTE  که به اسم BSCI  خوانده می شد مطالب زیادی در رابطه با پروتکل های routing نحوه عملکرد آنها و انواع تکنولوژی […]