جداول ( Tables)

برای تعریف جداول از تگ <table> استفاده میشود. یک جدول HTML در آموزش طراحی سایت از یک یا چند سطر که با کمک تگ <tr> تعریف میشوند، تشکیل میشود. هر ردیف یا row از یک یا چند سلول، خانه یا cell تشکیل گردیده که با کمک تگ <td> ایجاد می شوند. نام های td و tr به ترتیب خلاصه شده row table و data table میباشند.
محتوی یک سلول میتواند متن، تصویر، فهرستها، جداول دیگر، پاراگرافها و … باشد.

مثال زیر جدول HTML در آموزش طراحی سایت است با دو سطر و سه ستون :

آموزش طراحی سایت

جدولها و شناسه border و dir :

  • در مثال بالا شناسه border مرز جدول HTML در آموزش طراحی سایت را مشخص می کند، مقدار ۱ مرزی با ضخامت یک پیکسل را نمایش خواهد داد و مقدار صفر جدول را بدون مرز نمایش خواهد داد. توجه داشته باشید که حالت پیش فرض یعنی جدولی بدون شناسه border ، جداول بدون مرز را نمایش خواهد داد.
  • در مثال بالا شناسه dir یا direction و مقدار rtl برای آن، سبب تعیین نمایش جهت متون از راست به چپ خواهد شد و چو ن در داخل تک table تعریف شده است به تمامی سلولهای جدول HTML در آموزش طراحی سایت اعمال خواهد شد.

لطفا برا ی ثبت نام در کلاس های آموزش طراحی سایت با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش امنیت و شبکه در خاورمیانه (آموزشگاه طراحی سایت)

مطالب جدول HTML در آموزش طراحی سایت را در وب سایت برتر قسمت آموزش مجازی طراحی سایت مطالعه کنید.

آبان ۲۷, ۱۳۹۴

جدول HTML در آموزش طراحی سایت

جداول ( Tables) برای تعریف جداول از تگ <table> استفاده میشود. یک جدول HTML در آموزش طراحی سایت از یک یا چند سطر که با کمک […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۴

پیوندها در آموزش طراحی سایت

پیوندهای اچتمل ( HTML Links ) در محیط وب، صفحات اچتمل با کمک پیوندها در آموزش طراحی سایت به یکدیگر متصل (Link) می شوند. اصطلاح ابرمتن […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۴

تگ در آموزش طراحی سایت

تگ های اصلی ( Basic Tags ) سر تیترها (Headings) سر تیترها با کمک تگ های <h1> تا <h6> تعیین میشوند. <h1> معرف بزرگترین سر تیتر […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

شناسه تگ در آموزش طراحی سایت

شناسه های یک تگ (Tag Attributes) تگ ها میتوانند حاوی اطلاعات اضافی دیگر باشند، به این اطلاعات شناسه یا Attribute میگویند و وظیفه آنها بیان دیگر […]