آموزش ماکروسافت ، Microsift

دی ۱۳, ۱۳۹۵
دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت آموزش Conditional Forwarding

Conditional Forwarding در این حالت تمامی در خواست ها بر اساس دامنه مد نظر Forward می شوند. سازمانی شامل سه شعبه است که در هر شعبه […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۵
دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت طراحی OUها در ویندوز سرور

دوره های مایکروسافت (ویندوز سرور) طراحی OU ها هنگام طراحی سلسه مراتب OU، باید برای سازماندهی کاربران، گروه ها و کامپیوتر ها بهترین روش به کار […]
آبان ۱, ۱۳۹۵
دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت آفیس ۳۶۵ قسمت۵

ماندن بر روی Office و حرکت مایکروسافت اگر چه ما در قسمت های قبلی دوره های مایکروسافت با در نظر گرفتن خواست شما برای مهاجرت از […]
مهر ۲۶, ۱۳۹۵

دوره های مایکروسافت آفیس ۳۶۵ قسمت۴

دوره های مایکروسافت LibreOffice (www.libreoffice.org) اگر OpenOffice را خیلی ها گزینه ی اصلی برای MS Office می دانند. می توانید بگوئید LibreOffice جایگزین این جایگزین است. […]