آموزش ماکروسافت ، Microsift

ژانویه 2, 2017
دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت آموزش Conditional Forwarding

Conditional Forwarding در این حالت تمامی در خواست ها بر اساس دامنه مد نظر Forward می شوند. سازمانی شامل سه شعبه است که در هر شعبه […]
نوامبر 14, 2016
دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت طراحی OUها در ویندوز سرور

دوره های مایکروسافت (ویندوز سرور) طراحی OU ها هنگام طراحی سلسه مراتب OU، باید برای سازماندهی کاربران، گروه ها و کامپیوتر ها بهترین روش به کار […]
اکتبر 22, 2016
دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت آفیس 365 قسمت5

ماندن بر روی Office و حرکت مایکروسافت اگر چه ما در قسمت های قبلی دوره های مایکروسافت با در نظر گرفتن خواست شما برای مهاجرت از […]
اکتبر 17, 2016
دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت آفیس 365 قسمت4

دوره های مایکروسافت LibreOffice (www.libreoffice.org) اگر OpenOffice را خیلی ها گزینه ی اصلی برای MS Office می دانند. می توانید بگوئید LibreOffice جایگزین این جایگزین است. […]