آموزش ماکروسافت ، Microsift

بهمن ۳۰, ۱۳۹۳

لایه های Physical و Data Link در ویندوز سرور ۲۰۰۸

لایه Physical کاراین لایه Physical (فیزیکی) استفاده ازسیگنال های الکتریکی (ودربعضی مواقع سیگنال هایی مثل  نوروامواج رادیو) جهت انتقال بیت ها ازیک کامپیوتربه دیگری میباشد. این […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۳

پشته های پروتکل در ویندوز سرور ۲۰۰۸

پشته های پروتکل در ویندوز سرور ۲۰۰۸ مدل OSI وظایف انجام شده دربرقراری ارتباطات را به بخش های کوچکتری به اسم زیروظیفه تقسیم میکند. این زیر […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۳

مدل هفت لایه ای OSI

آشنایی با مدل هفت لایه ای OSI مدل مرجع OSI برای اولین بار توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) درسال ۱۹۷۷ توسعه یافت. این مدل […]