آموزش میکروتیک
دوره میکروتیک

سپتامبر 21, 2016
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک مثال انواع Queue ها

آموزش میکروتیک مثال1: با استفاده از Simple Queue رولی ایجاد کنید. که سیستمی با آدرس 192.168.1.11 دارای محدودیت آپلود 128KBPS و دانلود 128KBPS شود. برای حل […]
می 29, 2016
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک پهنای باند مصرفی

آموزش میکروتیک بررسی میزان مصرفی پهنای برای مشاهده مصرف پهنای باند هر کاربر در آموزش میکروتیک پس از دابل کلیک روی نام Queue. به زبانه Statistics […]
می 24, 2016
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک مثال انواع Queue ها

آموزش میکروتیک مثال1: با استفاده از Simple Queue رولی ایجاد کنید. که سیستمی با آدرس 192.168.1.11 دارای محدودیت آپلود 128KBPS و دانلود 128KBPS شود. برای حل […]
می 19, 2016
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک انواع Queue ها

آموزش میکروتیک انواع Queue ها دو نوع Queue در آموزش میکروتیک به نام های Simple Queue و Advanced Queue وجود دارد. PFIFO and BFIFO: این Queue […]