آموزش میکروتیک
دوره میکروتیک

شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک مثال انواع Queue ها

آموزش میکروتیک مثال1: با استفاده از Simple Queue رولی ایجاد کنید. که سیستمی با آدرس 192.168.1.11 دارای محدودیت آپلود 128KBPS و دانلود 128KBPS شود. برای حل […]
خرداد ۹, ۱۳۹۵
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک پهنای باند مصرفی

آموزش میکروتیک بررسی میزان مصرفی پهنای برای مشاهده مصرف پهنای باند هر کاربر در آموزش میکروتیک پس از دابل کلیک روی نام Queue. به زبانه Statistics […]
خرداد ۴, ۱۳۹۵
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک مثال انواع Queue ها

آموزش میکروتیک مثال1: با استفاده از Simple Queue رولی ایجاد کنید. که سیستمی با آدرس 192.168.1.11 دارای محدودیت آپلود 128KBPS و دانلود 128KBPS شود. برای حل […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک انواع Queue ها

آموزش میکروتیک انواع Queue ها دو نوع Queue در آموزش میکروتیک به نام های Simple Queue و Advanced Queue وجود دارد. PFIFO and BFIFO: این Queue […]