طراحی سایت، طراحی وبسایت

آبان ۲۷, ۱۳۹۴

جدول HTML در آموزش طراحی سایت

جداول ( Tables) برای تعریف جداول از تگ <table> استفاده میشود. یک جدول HTML در آموزش طراحی سایت از یک یا چند سطر که با کمک […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۴

پیوندها در آموزش طراحی سایت

پیوندهای اچتمل ( HTML Links ) در محیط وب، صفحات اچتمل با کمک پیوندها در آموزش طراحی سایت به یکدیگر متصل (Link) می شوند. اصطلاح ابرمتن […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۴

تگ در آموزش طراحی سایت

تگ های اصلی ( Basic Tags ) سر تیترها (Headings) سر تیترها با کمک تگ های <h1> تا <h6> تعیین میشوند. <h1> معرف بزرگترین سر تیتر […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

شناسه تگ در آموزش طراحی سایت

شناسه های یک تگ (Tag Attributes) تگ ها میتوانند حاوی اطلاعات اضافی دیگر باشند، به این اطلاعات شناسه یا Attribute میگویند و وظیفه آنها بیان دیگر […]