آموزش دوره های سیسکو

دوره های سیسکو

LEDها و مراحل بوت شدن سوئیچ

اولین عملی که بعد از روشن شدن هر دستگاه سیسکو انجام خواهد گرفت، انجام عمل POST می باشد.

بدین صورت که خود دستگاه شروع به انجام یکسری تست بر روی قسمت های سخت افزاری خود مانند پورت ها خواهد نمود.

دوره های سیسکو

در دوره های سیسکو می بینید که دستگاه 1900 نیز از این قائده مستثنی نبوده و در صورت روشن شدن دستگاه 1900، تمام LEDهای آن در ابتدا به رنگ سبز در خواهند آمد. به دلیل اینکه مراحل POST شامل تعداد زیادی تست روی قسمت های مختلف دستگاه است، در هنگام انجام هر عمل تست یک LED مخصوص خاموش شده و بقیه در همان حالت سبز رنگ باقی خواهند ماند اگر تست با موفقیت انجام شده و مراحل تا تمام شدن POST ادامه می یابد. در آموزش ccna اگر یکی از مراحل حساس تست ناموفق باشد، LED مربوط به صورت زرد چشمک زن در خواهد آمد و دستگاه سوئیچ روشن نخواهد شد ولی اگر تمامی تست ها با موفقیت انجام شوند، تمامی LEDها بار دیگر به رنگ سبز در آمده و همه خاموش خواهند شد و دستگاه در حالتSTAT قرار خواهد گرفت. در ادامه تست های انجام گرفته و رابطه آنها با پورت های دستگاه را مشاهده می کنید.

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست: سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته: ECU DRAM./شماره 16 LED

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:-./تست انجام گرفته: -./شماره LED 15

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:-./تست انجام گرفته :-./شماره LED 14

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:-./تست انجام گرفته : -./شماره دیود: 13

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Forwarding Engine ASIC./شماره LED 12

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Forwarding Engine memory./شماره LED 11

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:RAM./شماره LED 10

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:ISL ASIC./شماره LED 9

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Port control and status

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:System  timer interrupt./شماره LED 8

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته :System timer interrupt./شمارهLED 7

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Port address table RAM./شماره LED 6

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Real-time clock./شماره LED 5

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Console port./شماره LED 4

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Port address table./شماره 3 LED

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Switch’s MAC address./شماره LED 2

وضعیت در هنگام ناموفق بودن تست:سوئیچ بوت نخواهد شد./تست انجام گرفته:Port loopback test./شماره LED 1

برای شرکت در دوره های سیسکو با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

مطالب آموزشی دوره های سیسکو را در وب سایت برتر مطالعه کنید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش سیسکو و دوره های تخصصی شبکه در خاورمیانه می باشد.

خرداد ۱۸, ۱۳۹۵
دوره های سیسکو

دوره های سیسکو مراحل بوت شدن سوئیچ

دوره های سیسکو LEDها و مراحل بوت شدن سوئیچ اولین عملی که بعد از روشن شدن هر دستگاه سیسکو انجام خواهد گرفت، انجام عمل POST می […]