دوره های سیسکو

دوره های سیسکو

سیسکو

در آموزش دوره های سیسکو می بینید که، تخمین میزان ترافیک عبوری از دستگاه بر حسب تعداد LEDهای روشن امکان پذیر می باشد.

و چون دو مدل 1912 و 1924 دارای تعداد متفاوتی از LEDها هستند.

تعداد LEDهایی که روشن خواهند شد، نشان دهنده مقدار متفاوتی از ترافیک مصرفی دستگاه خواهند بود.

تخمین میزان ترافیک عبوری در سوئیچ 1924

میزان ترافیک نسبی عبوری از دستگاه: کمتر از 6 مگا بایت بر ثانیه. تعداد LEDهای روشن: 1 الی 8

میزان ترافیک نسبی عبوری از دستگاه: کمتر از 120 مگا بایت بر ثانیه  تعداد LEDهای روشن: 9 الی 16

میزان ترافیک نسبی عبوری از دستگاه: کمتر از 280 مگا بایت بر ثانیه. تعداد LEDهای روشن: 17 الی 24

اگر برای بار دوم دکمه Mode فشار داده شود، حالت از UTL به FDUP تعویض خواهد گردید.

در اینصورت LEDهای روی پورت ها بیان کننده وضعیت duplex پورت مذبور خواهد بود.

یعنی اگر LED  به رنگ سبز باشد، آن پورت در وضعیت Full-duplex عمل کرده و اگر روشن نباشد، یعنی پورت در وضعیت Half-duplex فعالیت می کند. اگر دکمه Mode برای بار سوم فشار داده شود، حالت دستگاه دوباره به وضعیت اول یعنی STAT برخواهد گشت. همان طور که دیدید، می توان وضعیت دستگاه را روی حالات مختلف قرار داد و اطلاعات مهمی را از وضعیت کلی دستگاه بدست آورد. در ضمن حالت STAT به عنوان وضعیت پیش فرض دستگاه بوده و اگر دستگاه در حالت های دیگر قرار بگیرد، بطور خودکار بعد از یک دقیقه به STAT برخواهد گشت.

تخمین میزان ترافیک عبوری در سوئیچ 1912

میزان ترافیک نسبی عبوری از دستگاه: کمتر از یک و نیم مگا بایت بر ثانیه / تعداد LEDهای روشن: 1 الی 4

میزان ترافیک نسبی عبوری از دستگاه: کمتر از 20 مگا بایت بر ثانیه / تعداد LEDهای روشن: 5 الی 8

میزان ترافیک نسبی عبوری از دستگاه: کمتر از 120 مگا بایت بر ثانیه / تعداد LEDهای روشن: 9 الی 12

برای شرکت در دوره های سیسکو با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

آموزشگاه برتر مجهزترین مرکز آموزش سیسکو و دوره های تخصصی شبکه در خاورمیانه می باشد.

مطالب آموزشی دوره های سیسکو را در وب سایت برتر مطالعه کنید.

خرداد ۹, ۱۳۹۵
دوره های سیسکو

دوره های سیسکو آموزش تخمین میزان ترافیک عبوری

دوره های سیسکو در آموزش دوره های سیسکو می بینید که، تخمین میزان ترافیک عبوری از دستگاه بر حسب تعداد LEDهای روشن امکان پذیر می باشد. […]