آشنایی با DNS Forwarder
در صورتی که DNS نتواند جوابی را برای درخواست یک کاربر برگرداند.
ممکن است نیاز باشد تا درخواست را به یک سرور دیگر ارسال یا اصطلاحا Forward کند.
به این مسئله DNS Forwarding گفته می شود.

مثالی از کاربرد DNS Forwarding در آموزشگاه شبکه

آموزشگاه شبکه
در شکل درخواست های کلاینت ها به DNS محلی فرستاده می شود.
و در صورتی که DNS محلی نتواند به درخواست آن ها پاسخ دهد.

این درخواست ها را جهت دریافت پاسخ مناسب به سرور خارجی Forward می کند.

آموزشگاه شبکه

انجام تنظیمات مربوط به Forwarding
در سرور DNS محلی، کنسول مدیریتی DNS را باز کرده و در سمت چپ بر روی نام سرور راست کلیک کرده و properties را انتخاب کنید.
در پنجره باز شده در سربرگ Forwarders باید آدرس IP سرور DNS خارجی را اضافه کنید.

مثالی دیگر از کاربرد DNS Forwarder
دانشگاهی دارای سه شعبه است که دو شعبه در شیراز و دیگری در تهران می باشد.
ساختار Domain آن به صورت زیر پیاده شده است.
و در هر قسمت یک سرور DNS وجود دارد.

که عملیات تبدیل نام به IP را برای کاربران دانشگاه شیراز انجام می دهد.

دوره های مایکروسافت

دوره های مایکروسافت

در این سناریو برای سرورهای DNS در شعبه های دانشگاه باید Forwarder هایی به DNS هایی که در بالای سر آن ها وجود دارد ایجاد کنیم که در شکل مشاهده می کنید.
مثال های دیگری از  Forwarder

آموزشگاه شبکه

آموزشگاه شبکه

دی ۱۱, ۱۳۹۵

آموزشگاه شبکه آشنایی با DNS Forwarder قسمت1

آشنایی با DNS Forwarder در صورتی که DNS نتواند جوابی را برای درخواست یک کاربر برگرداند. ممکن است نیاز باشد تا درخواست را به یک سرور […]