آموزش میکروتیک

مثال۱:

با استفاده از Simple Queue رولی ایجاد کنید.

که سیستمی با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۱ دارای محدودیت آپلود ۱۲۸KBPS و دانلود ۱۲۸KBPS شود.

برای حل این مثال در آموزش میکروتیک یک رول Simple Queue ایجاد کرد.

در برنامه winbox از قسمت سمت چپ صفحه، گزینه Queue را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای ظاهر شود.

آموزش میکروتیک

در کادر محاوره ای ظاهر شده در زبانه Simple Queue روی دکمه + کلیک کرده و رولی را ایجاد کنید.

در لیست باز شوی Target آدرس IP کاربر مورد نظر را وارد کرده ایم.

و در لیست های باز شوی Target Upload و Traget Download حداکثر مقدار آپلود و دانلود را که این کاربر می تواند داشته باشد.

انتخاب شده است.

بعد از انجام تنظیمات رولی در کادر محاوره Queue List ایجاد خواهد شد.

دوره های میکروتیک

نکته: در Queueها ترتیب ایجاد رول مهم است و رول ها بترتیب اعمال خواهند شد.

به طور مثال در صورتی که برای سیستمی با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۱ دو رول مانند شکل بعد ایجاد شده باشد.

رول دارای شماره ۰ ابتدا و بعد رول شماره ۱ اعمال خواهد شد.

برای جابه جایی رول ها می توان از کشیدن و رها کردن رول ها استفاده کرد.

آموزش میکروتیک

مثال۲:

با استفاده از Simple Queue رولی ایجاد کنید.

که شبکه ای با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰/۲۴ دارای محدودیت آپلود و دانلود ۱۲۸kbps و ۶۴kbps شود.

به کادر محاوره ای Queue رفته و یک رول Simple Queue مطابق شکل ایجاد کنید.

بعد از ایجاد رول تمام کاربران این شبکه دارای پهنای باند تعیین شده خواهند شد.

مثال ۳: رولی ایجاد کنید.

که در آموزش میکروتیک شبکه ای با آدرس ۱۹۲٫۱۶٫۰٫۰/۲۴

برای دسترسی به وب سایت www.yahoo.com دارای محدودیت آپلود  ۲۵۶kbps و دانلود ۱۲۸kbps شود.

ابتدا به کادر محاوره Queue رفته و زبانه Simple Queue را انتخاب کنید.

سپس در لیست بازشوی Target آدرس ۱۷۲٫۱۶٫۰٫۰/۲۴ و در قسمت Dst  آدرس IP وب سایت Yahoo.com را وارد کنید.

آموزش میکروتیک

مثال ۴:

رولی ایجاد کنید که دو کاربر به نام های user1 و user2 با آدرس های ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۱ و ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۲ با استفاده از Mangle بهینه شود.

ابتدا به کادر محاوره Mangle رفته و برای هر کاربر دو رول Mangle ایجاد کنید.

در ادامه دو رول برای کاربر ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۲ ایجاد کنید.

دیده می شود که در زبانه Mangle از کادر محاوره Firewell چهار رول ایجاد شده است.

مثال ۵:

یک Queue ایجاد کنید که کاربری با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۲۰ برای دسترسی به وب سایت www.Learnnerworks.ir

دارای محدودیت آپلود ۱۲۸kbps و دانلود ۶۴kbps شود.

همچنین برای دسترسی به دیگر وب سایت ها دارای محدودیت آپلود ۲۵۶kbps و دانلود ۱۲۸kbps شود.

ابتدا باید IP وب سایت www.learnnetworks.ir را به دست آورد، پس از این کار در کادر محاوره Queue دو رول ایجاد کنید.

ابتدا رول مربوط به محدود کردن وب سایت Learnnetwork.ir را ایجاد کنید، زیرا ترتیب در ایجادد رول دارای اهمیت می باشد.

آموزش میکروتیک

مثال ۶: شبکه ای با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰/۲۴ با تعداد زیادی کاربر وجود دارد که دارای Max –Limit=512k می باشد.

تنظیماتی در آموزش میکروتیک لحاظ شود که با یک رول Queue پهنای باند به صورت مساوی بین تمام کاربران تقسیم شود.

هر چه تعداد کاربران بیشتر شود از پهنای باند کاسته خواهد شد  ابتدا باید یک PCQ ایجاد کرد.

برای این کار در برنامه  winbox از قسمت سمت چپ صفحه، گزینه Queue را انتخاب کرده.

و در کادر محاوره باز شده به زبانه Queue Types رفته و PCQ ایجاد کنید.

نوع Kind را pcq انتخاب کرده ایم و کادر متنی Rate را مساوی صفر قرار داده ایم.

چون قرار است پهنای باند بین کاربران به صورت مساوی تقسیم شود.

در قسمت Classifier کادرهای Dst.Address و Src . Address را در حالت فعال قرار دهید.

به دلیل اینکه از Src.Address را در حالت فعال قرار دهید.

به دلیل اینکه از Src . Address برای آپلود و از Dst.Address برای دانلود استفاده می شود.

در ادامه باید یک Queue ایجاد کنید.

در کادر متنی Max Limit  مقدار ۵۱۲k وارد شده است در واقع حداکثر مقدار پهنای باند برای یک کاربر لحاظ شده است.

در ادامه در کادر محاوره New Simple Queue به زبانه Advanced رفته

و از لیست بازشوی Queue Type نام  PCQ را که ایجاد کرده بودید انتخاب کنید.

آموزش میکروتیک

مثال ۷: شبکه ای با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۰/۲۴ با تعداد زیادی کاربر وجود دارد که Max –Limit=512k تعیین شده است. تنظیماتی لحاظ شود که با یک رول  Queue  حداکثر پهنای باند هر کاربر ۱۲۸ k   شود و در صورت زیاد شدن کاربران از این پهنای باند کاسته شود.

ابتدا باید PCQ  ایجاد کرد.در محیط گرافیکی  برنامه  گزینه Queue  را انتخاب کنید . در پنجره باز شده زبانه Queue Types  را انتخاب و تنظیمات خواسته شده را اعمال کنید.

ابتدا باید یک PCQ ایجاد کرد. در محیط گرافیکی برنامه winbox گزینه Queue را انتخاب کنید. در پنجره باز شده زبانه Queue Type را انتخاب و تنظیمات خواسته شده را اعمال کنید. نوع Kind را PCQ انتخاب کرده ایم و در کادر متنی Rate عدد ۱۲۸۰۰۰ را وارد کرده ایم. چون قرار است بیشترین پهنای باند برای هر کاربر از ۱۲۸k بیشتر نشود. در ادامه باید یک Queue ایجاد کرد. در لیست باز شوی Max Limeit مقدار ۵۱۲ انتخاب می شود.

در ادامه در کادر محاوره New Simple Queue به زبانه Advanced رفته و از لیست باز شوی Queue Type نام PCQ را که ایجاد کرده بودید، انتخاب کنید.

برای شرکت در دوره آموزش میکروتیک با آموزشگاه برتر تماس بگیرید.

مطالب آموزش میکروتیک را در وب سایت برتر مطالعه کنید.

شهریور ۳۱, ۱۳۹۵
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک مثال انواع Queue ها

آموزش میکروتیک مثال۱: با استفاده از Simple Queue رولی ایجاد کنید. که سیستمی با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۱ دارای محدودیت آپلود ۱۲۸KBPS و دانلود ۱۲۸KBPS شود. برای حل […]
خرداد ۹, ۱۳۹۵
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک پهنای باند مصرفی

آموزش میکروتیک بررسی میزان مصرفی پهنای برای مشاهده مصرف پهنای باند هر کاربر در آموزش میکروتیک پس از دابل کلیک روی نام Queue. به زبانه Statistics […]
خرداد ۴, ۱۳۹۵
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک مثال انواع Queue ها

آموزش میکروتیک مثال۱: با استفاده از Simple Queue رولی ایجاد کنید. که سیستمی با آدرس ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۱ دارای محدودیت آپلود ۱۲۸KBPS و دانلود ۱۲۸KBPS شود. برای حل […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵
آموزش میکروتیک

آموزش میکروتیک انواع Queue ها

آموزش میکروتیک انواع Queue ها دو نوع Queue در آموزش میکروتیک به نام های Simple Queue و Advanced Queue وجود دارد. PFIFO and BFIFO: این Queue […]